Webmaster P. Oomen
M E D E D E L I N G E N Fotogalerij 2018 De foto’s voor de fotogalerij heeft nu een eigen e-mailadres voor het toezenden van foto’s op onze website. Je krijgt bericht welk adres dit is tijdens de aanstaande lezing. Eind van het jaar wordt een afzonderlijk adres geopend voor de fotowedstrijd. Hierover krijgen de leden een aparte mail.   Programma voordrachten 2018-2019 Het lijkt nog ver weg, maar binnenkort starten het bestuur met het organiseren met het lezingenprogramma voor het seizoen 2018-2019. Heb je suggesties, stuur dan een mailtje aan info@astrovenlo.nl. Graag willen we weten of er bezwaar is tegen een duitstalige voordracht. Dat horen we dan ook wel. Instrumenten PST De PST van de vereniging is uitgeleend. Mocht je interesse hebben, dan kunt je een mailtje sturen aan info@astrovenlo.nl . Ze worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Er is intussen een aanvraag. Enige deskundigheid in het omgaan van instrumenten is wel een vereiste. Andere instrumenten Verder kunnen nog een parallaktische montering met aandrijving waarop het gemakkelijker is om met je eigen telescoop opnamen te maken als deze geen aandrijving heeft, de OMC-140 en een astronomische binoculair geleend worden. Indien je belangstelling hebt, meldt dat dan bij het bestuur. Sinds kort is er een tweede OMC-140 voor de uitleen beschikbaar. Binnenkort is er een goed transport mogelijk van de 14x100 binoculair en de 11x80 binoculair. Die zijn dan ook te leen. Voor alle instrumenten kan een borgsom gevraagd worden en u bent altijd verantwoordelijk voor het instrument Voor alle opgave een bericht naar info@astrovenlo.nl Excursie naar een bouwer van astroomische klokken We hebben de mogelijkheid om een bouwer van astronomische klokken te bezoeken en aldaar een voordracht te horen. De kosten zullen gering zijn, enkele Euro’s. Graag willen we weten of er belangstelling is. Stuur een mail als je mee wilt gaan. Bij navraag na de januari-lezing bleek belangstelling te zijn en zullen we aan het begin van het seizoen een combinatie lezing/excursie houden. Berichten volgen nog. Eigen Ledenavond op 20 april a.s. De tweede Eigen Leden Avond van dit seizoen hebben we op 20 april. Voorafgaande aan de presentaties van jullie en de tweede fotowedstrijd houden we de jaarvergadering. Er kunnen van 3 april tot en met 15 april door jullie de 3 mooiste foto’s ingestuurd worden uit de perionde 1 dec 2017 t.e.m. 31 maart 2018. Voor de leden waarvan verzuimd is ze mee te laten dingen op de eerste Eigen Leden Avond, die foto’s die toen ingestuurd werden worden weer gebruikt en zij kunnen ook van de voornoemde periode foto’s insturen. Ledenwerving erg belangrijk! De vereniging heeft nieuwe leden nodig om een gezond bestaan te houden. Daarom leden werving. Alleen leden kunnen deelnemen aan de tijdschriftencirculatie en het lenen van instrumenten! Gelukkig hebben zich intussen al weer wat leden gemeld. Zijn we erg blij mee! Contributie 2018 Bijna alle leden hebben hun contributie betaald. Voor zij die nog niet betaald hebben zien we de betaling gaarne giraal tegemoet of nog liever contant op onze bijeenkomsten bij Peter. Dat scheelt ons boekingskosten bij de ING-bank. Als je toch liever per bank betaalt: NL30 INGB 0002 2571 55 t.n.v. Ned Ver voor Weer- en Sterrenkunde onder ververmelding “contributie 2018”. De contributies voor 2018 zijn als volgt: Voor 14-17 jaar: € 10,00  (€ 28,50*) Voor 17-21 jaar:   € 12,50  (€ 31,00*) Ouder dan 21 jaar: € 33,00  (€ 51,50*) Gezinslid-lid:  € 2,50 (Hoofdlid moet ouder zijn dan 21 jaar) * Convocaties worden standaard per e-mail verstuurd. Wil je de convocaties en het jaarprogramma per post ontvangen dan dien je € 18,50 extra over te maken i.v.m. copieer- en portokosten. Donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom!    Het bestuur
Weer en Sterrenkundige vereniging “Jean Delsing Venlo “   Weer- en Sterrenkunde voor Venlo en omgeving                      Opgericht op 18 april 1965