Webmaster P. Oomen
M E D E D E L I N G E N Beste Leden,      Fotogalerij 2018 De foto’s voor de fotogalerij heeft nu een eigen e-mailadres voor het toezenden van foto’s op onze website. Leden ontvangen bericht welk adres dit is. Eind van het jaar wordt een afzonderlijk adres geopend voor de fotowedstrijd. Hierover krijgen de leden dan een aparte mail. Aan de leden komt deze na deze mail   Fotowedstrijd najaar 2018 Tevens nodigen wij  de leden uit weer deel te nemen aan de Fotowedstrijd “Najaar 2018”.  In de eerste week van december kunt u  twee foto’s insturen die u zelf de mooiste of interessantste vindt die u zelf gemaakt heeft. Bij elke foto dient vermeld te worden wanneer de foto gemaakt is, met welke instrumenten, gegevens van de opname, belichtingstijd, filters, etc. Het wedstrijdadres wordt op 29 november toegezonden. Sterrengids 2019 De sterrengids 2019 kan besteld worden. Er wordt slechts één keer een bestelling bij de uitgever gedaan i.v.m. de hoge verzendkosten. Uiterlijke datum van de bestelling én betaling (indien niet betaald wordt niet besteld) is 5 november a.s. Bij voorkeur contante betaling na de lezing bij Peter. Prijs van de sterrengids is € 22,00. U mag meerdere exemplaren bestellen voor eventuele sinterklaascadeautjes. Wel meteen betalen. Betaling is definitieve bestelling. Geen betaling op 6 november ontvangen betekent dat uw bestelling niet uitgevoerd wordt. We hebben eerder dit wel gedaan en toen werden bestelling na ontvangst van de sterrengidsen door ons geannuleerd en moest de vereniging ze toch betalen en kon niet terugsturen! Vandaar deze werkwijze. Instrumenten PST De PST van de vereniging is uitgeleend. Mocht je interesse hebben, dan kunt je een mailtje sturen aan info@astrovenlo.nl . Ze worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Er is intussen een aanvraag. Enige deskundigheid in het omgaan van instrumenten is wel een vereiste. Andere instrumenten Verder kunnen nog een parallaktische montering met aandrijving waarop het gemakkelijker is om met je eigen telescoop opnamen te maken als deze geen aandrijving heeft, de OMC-140 en een astronomische binoculair geleend worden. Indien je belangstelling hebt, meldt dat dan bij het bestuur via info@astrovenlo.nl . Sinds kort is er een tweede OMC-140 voor de uitleen beschikbaar. Een goed transport van de 14x100 binoculair en de 11x80 binoculair is nu mogelijk. Die zijn dan ook te leen. Voor alle instrumenten kan een borgsom gevraagd worden en u bent altijd verantwoordelijk voor het instrument Voor alle opgave een bericht naar info@astrovenlo.nl Ledenwerving erg belangrijk! De vereniging heeft nieuwe leden nodig om een gezond bestaan te houden. Daarom leden werving. Alleen leden kunnen deelnemen aan de tijdschriftencirculatie en het lenen van instrumenten! Gelukkig hebben zich intussen al weer wat leden gemeld. Zijn we erg blij mee! Contributie Tijdens de jaarvergadering over 2018 wordt een nieuwe contributie afgesproken. Momenteel zijn de contributies als volgt: Voor 14-17 jaar:    € 10,00  (€ 28,50*) Voor 17-21 jaar:   € 12,50  (€ 31,00*) Ouder dan 21 jaar: € 33,00  (€ 51,50*) Gezinslid-lid:  € 2,50 (Hoofdlid moet ouder zijn dan 21 jaar) * Convocaties worden standaard per e-mail verstuurd. Wil je de convocaties en het jaarprogramma per post ontvangen dan dien je € 18,50 extra over te maken i.v.m. copieer- en portokosten. Donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom! Overige activiteiten die van interesse kunnen zijn Op 10 november is de Astrodag weer in Goirle (bij Tilburg) Bij vertrek vanuit Venlo bij het tankstation op de Woonboulevard is beperkt carpooling mogelijk. Op de Astrodag houden astro-amateurs lezingen over hun favouriete aandachtsgebieden. Dat kunnen waarnemingen zijn, maar ook instrumetenbouw, astronomische reisen, etc. Ook wordt tijdens deze dag de Dr. Jan van der Biltprijs uitgereikt. Dit keer gaat de prijs naar Henk de Groot, secretaris van de Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen. Hij heeft grensverleggend werk verricht voor de Nederlandse astroamateurs op het gebied van sterbedekkingen. In dit geval de fotometrie van sterbedekkingen door kleine planeten (planetoïden) en verduisteringen op zo’n objects door satelietjes bij aanwezigheid die er omheen draaien. Boeiend onderwerp. De deelnamekosten van de Astrodag zijn € 15,00 per persoon. Dat is inclusief koffie, thee viir aanvang en in de pauzes. Ook is een voedzame lunch in de middagpauze. Het is echter exclusief de reiskosten c.q. carpooling kosten. Aanmelding is verplicht i.v.m. de lunch (de inkoop!) en aanmelden kan op www.astrodag.nl . Het Bestuur
Weer en Sterrenkundige vereniging “Jean Delsing Venlo “   Weer- en Sterrenkunde voor Venlo en omgeving                      Opgericht op 18 april 1965