Webmaster P. Oomen
M E D E D E L I N G E N Fotogalerij 2018 Binnenkort wordt een eigen e-mailadres geopend voor het toezenden van foto’s voor de galerij op onze website. Je krijgt bericht welk adres dit is. Eind van het jaar wordt een adres geopend voor de fotowedstrijd. Nationale Sterrenkijkdagen Dit jaar zijn de nationale sterrenkijkdagen uitzonderlijk vroeg. Ze zijn op 23 februari, dan hebben wij ook een voordracht, 24 februari en zondag 25 februari. Wij als vereniging organiseren geen sterrenkijkdagen maar jullie als leden kunnen zich wel op geven en wij publiceren dit. De reden dat we als vereniging geen sterrenkijkdagen organsieren is omdat we geen eigen gebouw c.q. observatorium hebben. In dat geval blijkt dat wij niet kunnen voldoen aan de garanties om aanspraak te kunnen maken op een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Ofschoon de personen die komen kijken voor eigen verantwoordelijkheid komen zouden we van elke bezoeker een handtekening nodig hebben dat hij ons niet aansprakelijk kan stellen. Bovendien moeten we voldoen aan allerlei veiligheidsmaatregelen, dat is o.a. een goede verlichting. Begrijpelijk dat dit het waarnemen zodanig bemoeilijkt dat het waarnemen nauwelijks mogelijk is in een grote groep. Daarnaas is het risico met laserspointers als zoeker ook erg groot. Organiseer je een kijkavond als privé persoon, dan is dat helemaal anders. Iedereen heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Bovendien is de omvang van de bijeenkomst veel kleiner en kan wel een redelijke verlichting gevoerd worden. Toch willen we jullie wijzen op de risico’s, met name de al genoemde laserpointers. Een item willen we sterk benadrukken. Er zijn leden die ook een zonnemiddag organiseren en het mogelijk maken om de zon te bekijken. We raden aan om alleen telescopen te gebruiken met een objectieffilter. Geen oculairfilters, die kunnen kapot knappen, en geen zonneprojectie. Immers in een onbewaakt moment kan een kind nieuwsgierig in de kijker kijken met als gevolg een sterk beschadigd oog en mogelijk zelfs (gedeeltelijke) blindheid aan dat oog. Daarom plak het objectiefzonnefilter met breed plakband vast dat niemaen het eraf kan halen. Het waarnemen met een PST, LUNT of CORONADO H-alfa zonnekijker kan geen kwaad. Die zijn intrensiek goed gefilterd. Dit is al nodig om de protuberansen of stromingen in de chromosfeer van de zon zichtbaar te kunnen maken. We hopen dat we niemand afgeschrikt hebben, daarom hopen we op jullie aanmeldingen en dat kan na de lezing van 26 januari. S.V.P. met een notitie welke kijkers u gaat gebruiken, bij de zon met welke filters, de locaties en de tijd dat belangstellenden welkom zijn.  Ter aanvulling: Plaats een bord, duidelijk leesbaar dat het waarnemen voor eigen risico is. Programma voordrachten 2018-2019 Het lijkt nog ver weg, maar binnenkort starten het bestuur met het organiseren met het lezingenprogramma voor het seizoen 2018-2019. Heb je suggesties, stuur dan een mailtje aan info@astrovenlo.nl. Graag willen we weten of er bezwaar is tegen een duitstalige voordracht. Dat horen we dan ook wel. Instrumenten PST De PST van de vereniging is uitgeleend. Mocht je interesse hebben, dan kunt je een mailtje sturen aan info@astrovenlo.nl . Ze worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Er is intussen een aanvraag. Enige deskundigheid in het omgaan van instrumenten is wel een vereiste. Andere instrumenten Verder kunnen nog een parallaktische montering met aandrijving waarop het gemakkelijker is om met je eigen telescoop opnamen te maken als deze geen aandrijving heeft, de OMC-140 en een astronomische binoculair geleend worden. Indien je belangstelling hebt, meldt dat dan bij het bestuur. Sinds kort is er een tweede OMC-140 voor de uitleen beschikbaar. Binnenkort is er een goed transport mogelijk van de 14x100 binoculair en de 11x80 binoculair. Die zijn dan ook te leen. Voor alle instrumenten kan een borgsom gevraagd worden en u bent altijd verantwoordelijk voor het instrument Voor alle opgave een bericht naar info@astrovenlo.nl Excursie naar een bouwer van astroomische klokken We hebben de mogelijkheid om een bouwer van astronomische klokken te bezoeken en aldaar een voordracht te horen. De kosten zullen gering zijn, enkele Euro’s. Graag willen we weten of er belangstelling is. Stuur een mail als je mee wilt gaan. Het wordt op een zaterdagmiddag. Mogelijk in mei van dit jaar. Eigen Ledenavond op 20 april a.s. De tweede Eigen Leden Avond van dit seizoen hebben we op 20 april. Voorafgaande aan de presentaties van jullie en de tweede fotowedstrijd houden we de jaarvergadering. Er kunnen van 3 april tot en met 15 april door jullie de 3 mooiste foto’s ingestuurd worden uit de perionde 1 dec 2017 t.e.m. 31 maart 2018. Voor de leden waarvan verzuimd is ze mee te laten dingen op de eerste Eigen Leden Avond, die foto’s die toen ingestuurd werden worden weer gebruikt en zij kunnen ook van de voornoemde periode foto’s insturen. Ledenwerving erg belangrijk! De vereniging heeft nieuwe leden nodig om een gezond bestaan te houden. Daarom leden werving. Alleen leden kunnen deelnemen aan de tijdschriftencirculatie en het lenen van instrumenten! Gelukkig hebben zich intussen al weer wat leden gemeld. Zijn we erg blij mee! Contributie 2018 Bijna alle leden hebben hun contributie betaald. Voor zij die nog niet betaald hebben zien de betaling gaarne giraal tegemoet of nog liever contant op onze bijeenkomsten bij Peter. Dat scheelt ons boekingskosten bij de ING-bank. Als je toch liever per bank betaalt: NL30 INGB 0002 2571 55 t.n.v. Ned Ver voor Weer- en Sterrenkunde onder ververmelding “contributie 2018”. De contributies voor 2018 zijn als volgt: Voor 14-17 jaar: € 10,00  (€ 28,50*) Voor 17-21 jaar:   € 12,50  (€ 31,00*) Ouder dan 21 jaar: € 33,00  (€ 51,50*) Gezinslid-lid:  € 2,50 (Hoofdlid moet ouder zijn dan 21 jaar) * Convocaties worden standaard per e-mail verstuurd. Wil je de convocaties en het jaarprogramma per post ontvangen dan dien je € 18,50 extra over te maken i.v.m. copieer- en portokosten. Donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom!    Het bestuur
Weer en Sterrenkundige vereniging “Jean Delsing Venlo “   Weer- en Sterrenkunde voor Venlo en omgeving                      Opgericht op 18 april 1965