Webmaster P. Oomen
Weer en Sterrenkundige vereniging “Jean Delsing Venlo “   Weer- en Sterrenkunde voor Venlo en omgeving                      Opgericht op 18 april 1965
Beste Leden, Bij deze nodigen wij jullie uit voor de derde bijeenkomst van het seizoen 2017-2018. Deze wordt gehouden op vrijdag 26 januari a.s. Dit is een voordracht door dr. ir. Wieger Wamelink en wordt zoals gebruikelijk  gehouden in het zalencentrum “Het nieuwe baken”, Grote Kerkstraat 17 te Venlo, ingang via de Brouwersplaats. De lezing draagt de titel: Kunnen we voedsel verbouwen op Mars of op de maan? De voordracht: Als ruimtereizigers in de toekomst langere tijd op de maan en op Mars willen verblijven, dan zullen ze daar voedsel moeten verbouwen. Maar kan dat wel? Is plantengroei mogelijk op de bodems van die hemel-lichamen? Om dat te onderzoeken hebben we verschillende experimenten opgezet met kunstmatige Mars- en maanbo-dems waarop we zaden van verschillende groenten te kiemen hebben gelegd en gevolgd in hun groei. Na drie groeiseizoenen zijn we inmiddels in staat om groenten zoals tomaat, rucola, doperwten, rogge en aardappelen te telen, vooral door grond verbetermethoden. Of de oogst ook eetbaar is moest worden onderzocht. De bodems bevatten veel zware metalen en als die in het eten komen is dat een probleem voor de gezondheid van de mensen op Mars. Er zijn in de Marsgroenten geen zware metalen gevonden die een probleem voor de gezondheid zouden kunnen betekenen. Daarna is er een ‘Mars maaltijd’ georganiseerd voor de mensen die het onderzoek hadden gesteund. Het onderzoek gaat zich nu meer richten op het opzetten van een duurzaam agrarisch ecosysteem, waarin alles wordt gerecycled inclusief menselijke uitwerpselen. Hierin spelen wormen, omdat ze dode plantenresten afbreken, een belangrijke rol. Daarnaast zullen bacteriën, schimmels en hommels nodig zijn om voor vele jaren voedsel te telen op Mars of de maan. En natuurlijk niet de zaden vergeten. Meer informatie op: https://www.facebook.com/#!/pages/Food-for-mars-and-moon/1425878464302089 Een flimpje van het eerste experiment: http://www.youtube.com/watch?v=TgKsYtVuR80 De spreker: Dr.ir. Wieger Wamelink is onderzoeker aan Wageningen University & Research bij de Environmental Sciences Group, voorheen Alterra. Hij werkt al 25 jaar aan de plant-bodem relatie. Op basis van een data base met veldgegevens stelde Wieger samen met collega’s een systeem op waardoor voor bijna alle Nederlandse plantensoorten hun voorkeur voor groeiplaatsen inzichtelijk werd gemaakt, o.a. voor grondwaterstand, zuurgraad van de bodem en nutriëntenvoorkeur. Dit onderzoek was ook het startpunt in 2013 voor het onderzoek naar het laten groeien van planten op Mars en Maanbodem. Hij schreef inmiddels ruim 200 artikelen, boekhoofdstukken en artikelen. In 2016 won Wieger Wamelink de eerste Klokhuis Wetenschapsprijs voor zijn Mars-onderzoek De voordracht begint om 19h30. Niet-leden zijn ter kennismaking van harte welkom.