Webmaster P. Oomen
Weer en Sterrenkundige vereniging “Jean Delsing Venlo “   Weer- en Sterrenkunde voor Venlo en omgeving                      Opgericht op 18 april 1965
Leven na de dood van sterren Neutronensterren, witte dwergen en zwarte gaten Beste Leden, Bij deze nodigen wij jullie uit voor de eerste bijeenkomst van het seizoen 2018-2019. Deze wordt gehouden op vrijdag 26 oktober a.s. Dit is een lezing van prof. dr. Ed van den Heuvel. Zoals gebruikelijk wordt deze avond gehouden in het zalencentrum “Het nieuwe baken”, Grote Kerkstraat 17 te Venlo, ingang via de Brouwersplaats. De tilel van de lezing luidt: De voordracht: Sterren hebben een eindige levensduur, omdat ze hun eigen materiaal als brandstof gebruiken om hun licht op te wekken. Sterren zoals de zon leven heel lang, ca 10 miljard (10 000 miljoen) jaar. Zwaardere sterren leven veel korter. Een ster, die 8 maal zwaarder is dan de zon, leeft maar 20 miljoen jaar en een ster, 25 maal zo zwaar als de zon, slechts 5 miljoen jaar. Na hun dood blijft er nog een object over dat nog veel activiteit kan vertonen. Lichte sterren, tot 8 maal de massa van de zon, overlijden rustig en laten een "witte dwerg" achter, een zwak lichtend object dat afkoelt en langzaam onzichtbaar wordt. Sterren zwaarder dan 8 maal de zon eindigen hun leven met een explosie, en laten een neutronenster of een zwart gat achter.  Deze objecten zijn in alle opzichten extreem. Een neutronenster heeft 400 000 maal de massa van de Aarde maar is niet groter dan Amsterdam (20 km). Een neutronenster is in feite één grote atoomkern, bijeen gehouden door de zwaartekracht. Sterren zwaarder dan ongeveer 20 tot 25 maal de zon laten een zwart gat achter: sterren waaruit zelfs geen licht meer kan ontsnappen. We kennen thans duizenden neutronensterren en tientallen zwarte gaten in ons Melkwegstelsel, die nog veel activiteit vertonen, en ik vertel over hoe deze activiteit kan worden waargenomen. Recentelijk zijn zwaartekrachtsgolven van met elkaar versmeltende dubbele zwarte gaten en neutronensterren waargenomen. Deze waarnemingen en hun belang zal worden besproken.  De spreker: Prof dr. Ed van den Heuvel (geboren in Soest 2-11-1940) is emeritus-hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij van 1974 -2005 directeur was van het Sterrenkundig Instituut. Hij studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit van Utrecht, waar hij in 1968 promoveerde op een onderzoek naar de rotatie van sterren. In 1970 werd hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Brussel en in 1974 in Amsterdam. Hij deed onderzoek aan het ontstaan van neutronensterren en zwarte gaten en ontving voor zijn werk o.m. een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit van Leuven (1994), de Spinozaprijs (1995), de Descartesprijs van de Europese Commissie (2002). Hij is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW), Honorary Fellow van de Indian Academy of Sciences in Bangalore en van de Royal Astronomical Society in Londen. Hij vervulde leidende functies in de Nederlandse sterrenkundig onderzoek (als voorzitter van het NWO Instituut voor Radioastronomie “ASTRON” te Dwingeloo) en het Nederlandse en Europese Ruimteonderzoek (voorzitter van de Stichting Ruimte Onderzoek Nederland “SRON”), en was oprichter van het Artis Planetarium in Amsterdam. Belangstellenden zijn ter kennismaking van harte welkom. De voordracht begint om 19h30.